Νέα του κλάδου

Γιατί επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε επίπεδες φλάντζες επιθέματος;

2022-05-18
Ο ρόλος του επίπεδου μαξιλαριούπαρεμβύσματα:

1. Αυξήστε την περιοχή επαφής μεταξύ της βίδας και του μηχανήματος.

2. Εξαλείψτε τη ζημιά στην επιφάνεια του μηχανήματος όταν οι φλάντζες ελατηρίου ξεφορτώνουν τη βίδα. Κατά τη χρήση, το επίπεδοπαρεμβύσματαβρίσκονται δίπλα στην επιφάνεια του μηχανήματος και οι φλάντζες ελατηρίου βρίσκονται μεταξύ των επίπεδων παρεμβυσμάτων και των παξιμαδιών. Οι επίπεδες φλάντζες χρησιμοποιούνται για την αύξηση της επιφάνειας έδρασης των βιδών. Προκειμένου να αποφευχθεί η χαλάρωση των βιδών, οι φλάντζες ελατηρίου παρέχουν μια ορισμένη ποσότητα προστασίας από το buffer υπό τη δύναμη. Αν και επίπεδο μαξιλάριπαρεμβύσματαμπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τακάκια θυσίας.

3. Αλλά χρησιμοποιούνται συχνά ως συμπληρωματικό επίθεμα ή επίπεδο μαξιλαράκι πίεσης.
Τα πλεονεκτήματα του επίπεδου μαξιλαριούπαρεμβύσματα:

1. Αυξάνοντας την περιοχή επαφής, τα μέρη μπορούν να προστατεύονται από ζημιά.

2.Αυξάνοντας την περιοχή επαφής και μειώνοντας την πίεση μεταξύ των παξιμαδιών και του εξοπλισμού, παίζει προστατευτικό ρόλο.

Το μειονέκτημα του επίπεδου μαξιλαριούπαρεμβύσματα:

1.Οι επίπεδες φλάντζες δεν μπορούν να παίξουν αντισεισμικό ρόλο.

2.Οι επίπεδες φλάντζες δεν έχουν επίσης καμία αντι-χαλάρωση.

 Stainless Steel Gasket